FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

HEMIKALIJE ZA TRETMAN RASHLADNIH I KOTLOVSKIH VODA

 

Ovim putem želimo da vas obavijestimo da je preduzeće Hemija patenting d.o.o. Lukavac ekskluzivni zastupnik Njemačke firme BK Giulini Ludwigshafen za područije Bosne i Hercegovine.

Zastupnici smo na području koje obezbjeđuje tretman rashladnih sistema, predtretman i tretman voda, voda kotlovskih postrojenja itd. te u smislu toga nudimo široku paletu tehnologija tretmana vode, uključujući hemijske tretmane i fino koncipiranu opremu za najvažnije primjene vode koje možete imati;

Za Vaše preduzeće spremni smo ponuditi paletu proizvoda i to:

1. Inhibitori za tretman rashadnih sistema (inhibitori korozije, naslaga i disperzanti) za zaštitu otvorenih rashladno-recirkulacionih sistema, termoelektrana, željezara, petrohemijskih postrojenja, procesnih uređaja i sl. od formiranja naslaga i kamenca.

2. Inhibitori korozije za legure na bazi bakra i obojene metale koji se primjenjuju u protočnim i otvorenim rashladno-recirkulacionim sistemima za sprječavanje korozije bakra i legura na bazi bakra.

3. Biocidi za tretman industrijske vode i za tretman rashladnih sistema, termoelektrana, hemijskih postrojenja, rafinerija i sl. Biocidi imaju svojstva algicida, baktericida i fungicida. Njihova površinska aktivnost povećava efekat hemikalija kao biocida, te zadržava ubijene mikroorganizme u suspenziji.

4. Algicidi za treman rashladne vode koji se koriste za suzbijanje prisustva algi u procesnim i rashladno-recirkulacionim vodama. Poseduju širok spektar dejstva protiv zelenih, plavih i mrkih algi, kao i diatomeja. Algicidi se primenljuju u opsegu ph 4 – 10.

5. Sredstvo za zaštitu kotlova CETAMINE® za stvaranje monomolekularnog filma amina na metalnim površinama stvarajući barijeru između matala i vode sprječevajući nastanak korozije i depozita bez uticaja na prenos topline u napojnim tankovima, kotlovima, cijevima za paru, turbinama.

6. Sredstva za tretman kotlovske vode (oksygen scavenger-i i stabilizatori tvrdoće za kondicioniranje kotlovske vode. Za spriječavanje formiranja naslaga i korozije izazvane kiseonikom i vodom.

7. Hemikalije za kompletan tretman otpadnih voda (flokulanti, koagulanti, antipjenušavci...).

8. Aditivi za teška loživa ulja - lož ulja i mazut.

Molimo Vas da ukoliko interesovanje za navedene proizvode postoji za predstavnike naše firme organizujete sastanak sa tehničkim licem Vašeg preduzeća zaduženim za održavanje sistema i kvaliteta vode i predstavnikom komercijale.


Brošure i prospekti:

Program

Pregled tehnologija

Cetamine

HydroBio® - Biofilm Test Kit

Rashladna voda

Shema otvoreni recirkulacioni sistem

Shema kotlovskog sistema

 Copyright © Red beret software and web
developing - rberet.com za
'Hemija Patenting d.o.o.' Lukavac 2008
Hemijska čišćenja u procesnoj industriji     |     Baždaranje hlornih boca     |     Hemikalije za tretman pitkih i otpadnih voda     |     Transport opasnih materija     |     Tehničke hemikalije     |     Kontakt